Apartament 4+1Sezon
od 3.1. do 29.03.
oraz od 28.6. do 6.9.
 Poza sezonem
29.03.-28.6.
6.9.-20.12 
Bo¿e Narodzenie
Sylwester
Wielkanoc.
1 osoba20,00 €18,50 €23,00 €
2 osoby36,50 €33,00 €43,00 €
3 osoby46,50 €41,50 €56,00 €
4 osoby56,50 €50,00 €69,00 €
5 osoby66,50 €58,50 €82,00 €
cena na osobe/noc


  • nocleg od 1 do 3 dni +10%
  • nocleg od 4 do 7 dni
  • nocleg od 8 < -10%

Op³ata klimatyczna 10 koron SL za noc
Op³ata za pobyt psa do negocjacji 2,00 € za dzieñ
Przy wynajêciu ca³ego pensjonatu mo¿liwoœæ negocjowania ceny.
Przy zameldowaniu zwrotna kaucja w wysokoœci 2000 koron SL

Potwierdzenie rezerwacji po wp³aceniu kwoty gotówkowej zaliczki lub na konto bankowe.

   1172803007/1111